OLD TESTAMENT
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther
Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Solomon
Wisdom
Sirach (Ecclesiasticus)
Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
1 Maccabees
2 Maccabees

NEW TESTAMENT
Matthew
Mark
Luke
John
Acts of the Apostles
Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation (Apocalypse)


EXTRA

THE BOOK OF JOSUE: Chapter 8


Hai is taken and burnt, and all the inhabitants slain. An altar is built, and sacrifices offered. The law is written on stones, and the blessings and cursings are read before all the people.

chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
EnglishLatin
81And the Lord said to Josue: Fear not, nor be thou dismayed: take with thee all the multitude of fighting men, arise, and go up to the town of Hai: Behold I have delivered into thy hand the king thereof, and the people, and the city, and the land.dixit autem Dominus ad Iosue ne timeas neque formides tolle tecum omnem multitudinem pugnatorum et consurgens ascende in oppidum Ahi ecce tradidi in manu tua regem eius et populum urbemque et terram
82And thou shalt do to the city of Hai, and to the king thereof, as thou hast done to Jericho, and to the king thereof: but the spoils, and all the cattle, you shall take for a prey to yourselves: lay an ambush for the city behind it.faciesque urbi Ahi et regi eius sicut fecisti Hiericho et regi illius praedam vero et omnia animantia diripietis vobis pone insidias urbi post eam
83And Josue arose, and all the army of the fighting men with him, to go up against Hai: and he sent thirty thousand chosen valiant men in the night,surrexitque Iosue et omnis exercitus bellatorum cum eo ut ascenderent in Ahi et electa triginta milia virorum fortium misit nocte
84And commanded them, saying: Lay an ambush behind the city: and go not very far from it: and be ye all ready.praecepitque eis dicens ponite insidias post civitatem nec longius recedatis et eritis omnes parati
85But I, and the rest of the multitude which is with me, will approach on the contrary side against the city. And when they shall come out against us, we will flee, and turn our backs, as we did before:ego autem et reliqua multitudo quae mecum est accedemus ex adverso contra urbem cumque exierint contra nos sicut ante fecimus fugiemus et terga vertemus
86Till they pursuing us be drawn farther from the city: for they will think that we flee as before.donec persequentes ab urbe longius protrahantur putabunt enim fugere nos sicut prius
87And whilst we are fleeing, and they pursuing, you shall rise out of the ambush, and shall destroy the city: and the Lord your God will deliver it into your hands.nobis ergo fugientibus et illis sequentibus consurgetis de insidiis et vastabitis civitatem tradetque eam Dominus Deus vester in manus vestras
88And when you shall have taken it, set it on fire, and you shall do all things so as I have commanded.cumque ceperitis succendite eam sic omnia facietis ut iussi
89And he sent them away, and they went on to the place of the ambush, and abode between Bethel and Hai, on the west side of the city of Hai. But Josue staid that night in the midst of the people,dimisitque eos et perrexerunt ad insidiarum locum sederuntque inter Bethel et Ahi ad occidentalem plagam urbis Ahi Iosue autem nocte illa in medio mansit populi
810And rising early in the morning, he mustered his soldiers, and went up with the ancients in the front of the army, environed with the aid of the fighting men.surgensque diluculo recensuit socios et ascendit cum senioribus in fronte exercitus vallatus auxilio pugnatorum
811And when they were come, and were gone up over against the city, they stood on the north side of the city, between which and them there was a valley in the midst.cumque venissent et ascendissent ex adverso civitatis steterunt ad septentrionalem urbis plagam inter quam et eos vallis media erat
812And he had chosen five thousand men, and set them to lie in ambush between Bethel and Hai, on the west side of the same city:quinque milia autem viros elegerat et posuerat in insidiis inter Bethaven et Ahi ex occidentali parte eiusdem civitatis
813But all the rest of the army went in battle array on the north side, so that the last of that multitude reached to the west side of the city. So Josue went that night, and stood in the midst of the valley.omnis vero reliquus exercitus ad aquilonem aciem dirigebat ita ut novissimi multitudinis occidentalem plagam urbis adtingerent abiit ergo Iosue nocte illa et stetit in vallis medio
814And when the king of Hai saw this, he made haste in the morning, and went out with all the army of the city, and set it in battle array, toward the desert, not knowing that there lay an ambush behind his back.quod cum vidisset rex Ahi festinavit mane et egressus est cum omni exercitu civitatis direxitque aciem contra desertum ignorans quod post tergum laterent insidiae
815But Josue, and all Israel gave back, making as if they were afraid, and fleeing by the way of the wilderness.Iosue vero et omnis Israhel cesserunt loco simulantes metum et fugientes per viam solitudinis
816But they shouting together, and encouraging one another, pursued them. And when they were come from the city,at illi vociferantes pariter et se mutuo cohortantes persecuti sunt eos cumque recessissent a civitate
817And not one remained in the city of Hai and of Bethel, that did not pursue after Israel, leaving the towns open as they had rushed out,et ne unus quidem in urbe Ahi et Bethel remansisset qui non persequeretur Israhel sicut eruperant aperta oppida relinquentes
818The Lord said to Josue: Lift up the shield that is in thy hand, towards the city of Hai, for I will deliver it to thee.dixit Dominus ad Iosue leva clypeum qui in manu tua est contra urbem Ahi quoniam tibi tradam eam
819And when he had lifted up his shield towards the city, the ambush, that lay hid, rose up immediately: and going to the city, took it, and set it on fire.cumque elevasset clypeum ex adverso civitatis insidiae quae latebant surrexerunt confestim et pergentes ad civitatem ceperunt et succenderunt eam
820And the men of the city, that pursued after Josue, looking back, and seeing the smoke of the city rise up to heaven, had no more power to flee this way or that way: especially as they that had counterfeited flight, and were going toward the wilderness, turned back most valiantly against them that pursued.viri autem civitatis qui persequebantur Iosue respicientes et videntes fumum urbis ad caelum usque conscendere non potuerunt ultra huc illucque diffugere praesertim cum hii qui simulaverant fugam et tendebant ad solitudinem contra persequentes fortissime restitissent
821So Josue, and all Israel, seeing that the city was taken, and that the smoke of the city rose up, returned, and slew the men of Hai.vidensque Iosue et omnis Israhel quod capta esset civitas et fumus urbis ascenderet reversus percussit viros Ahi
822And they also that had taken and set the city on fire, issuing out of the city to meet their own men, began to cut off the enemies who were surrounded by them. So that the enemies being cut off on both sides, not one of so great a multitude was saved.siquidem et illi qui ceperant et succenderant civitatem egressi ex urbe contra suos medios hostium ferire coeperunt cum ergo ex utraque parte adversarii caederentur ita ut nullus de tanta multitudine salvaretur
823And they took the king of the city of Hai alive and brought him to Josue.regem quoque urbis Ahi adprehendere viventem et obtulerunt Iosue
824So all being slain that had pursued after Israel, in his flight to the wilderness, and falling by the sword in the same place, the children of Israel returned and laid waste the city.igitur omnibus interfectis qui Israhelem ad deserta tendentem fuerant persecuti et in eodem loco gladio corruentibus reversi filii Israhel percusserunt civitatem
825And the number of them that fell that day, both of men and women, was twelve thousand persons, all of the city of Hai.erant autem qui in eo die conciderant a viro usque ad mulierem duodecim milia hominum omnes urbis Ahi
826But Josue drew not back his hand, which he had stretched out on high, holding the shield, till all the inhabitants of Hai were slain.Iosue vero non contraxit manum quam in sublime porrexerat tenens clypeum donec interficerentur omnes habitatores Ahi
827And the children of Israel divided among them, the cattle and the prey of the city, as the Lord had commanded Josue.iumenta autem et praedam civitatis diviserunt sibi filii Israhel sicut praeceperat Dominus Iosue
828And he burnt the city, and made it a heap forever:qui succendit urbem et fecit eam tumulum sempiternum
829And he hung the king thereof on a gibbet, until the evening and the going down of the sun. Then Josue commanded, and they took down his carcass from the gibbet: and threw it in the very entrance of the city, heaping upon it a great heap of stones, which remaineth until this present day.regem quoque eius suspendit in patibulo usque ad vesperum et solis occasum praecepitque et deposuerunt cadaver eius de cruce proieceruntque in ipso introitu civitatis congesto super eum magno acervo lapidum qui permanet usque in praesentem diem
830Then Josue built an altar to the Lord, the God of Israel, in Mount Hebal,tunc aedificavit Iosue altare Domino Deo Israhel in monte Hebal
831As Moses, the servant of the Lord, had commanded the children of Israel, and it is written in the book of the law of Moses: an altar of unhewn stones, which iron had not touched: and he offered upon it holocausts to the Lord, and immolated victims of peace offerings.sicut praeceperat Moses famulus Domini filiis Israhel et scriptum est in volumine legis Mosi altare de lapidibus inpolitis quos ferrum non tetigit et obtulit super eo holocausta Domino immolavitque pacificas victimas
832And he wrote upon stones, the Deuteronomy of the law of Moses, which he had ordered before the children of Israel.et scripsit super lapides deuteronomium legis Mosi quod ille digesserat coram filiis Israhel
833And all the people, and the ancients, and the princes, and judges, stood on both sides of the ark, before the priests that carried the ark of the covenant of the Lord, both the stranger and he that was born among them, half of them by Mount Garizim, and half by Mount Hebal, as Moses the servant of the Lord, had commanded. And first he blessed the people of Israel.omnis autem populus et maiores natu ducesque ac iudices stabant ex utraque parte arcae in conspectu sacerdotum qui portabant arcam foederis Domini ut advena ita et indigena media eorum pars iuxta montem Garizim et media iuxta montem Hebal sicut praeceperat Moses famulus Domini et primum quidem benedixit populo Israhel
834After this, he read all the words of the blessing and the cursing, and all things that were written in the book of the law.post haec legit omnia verba benedictionis et maledictionis et cuncta quae scripta erant in legis volumine
835He left out nothing of those things which Moses had commanded, but he repeated all before all the people of Israel, with the women and children, and strangers, that dwelt among them.nihil ex his quae Moses iusserat reliquit intactum sed universa replicavit coram omni multitudine Israhel mulieribus ac parvulis et advenis qui inter eos morabantur
chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Search

Discuss


Learning Materials
Terms of UsePrivacy Statement