OLD TESTAMENT
Genesis
Exodus
Leviticus
Numbers
Deuteronomy
Joshua
Judges
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Kings
2 Kings
1 Chronicles
2 Chronicles
Ezra
Nehemiah
Tobit
Judith
Esther
Job
Psalms
Proverbs
Ecclesiastes
Song of Solomon
Wisdom
Sirach (Ecclesiasticus)
Isaiah
Jeremiah
Lamentations
Baruch
Ezekiel
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadiah
Jonah
Micah
Nahum
Habakkuk
Zephaniah
Haggai
Zechariah
Malachi
1 Maccabees
2 Maccabees

NEW TESTAMENT
Matthew
Mark
Luke
John
Acts of the Apostles
Romans
1 Corinthians
2 Corinthians
Galatians
Ephesians
Philippians
Colossians
1 Thessalonians
2 Thessalonians
1 Timothy
2 Timothy
Titus
Philemon
Hebrews
James
1 Peter
2 Peter
1 John
2 John
3 John
Jude
Revelation (Apocalypse)


EXTRA

ECCLESIASTICUS: Chapter 1


All wisdom is from God, and is given to them that fear and love God.

chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
EnglishLatin
11All wisdom is from the Lord God, and hath been always with him, and is before all time.<[1] multorum nobis et magnorum per Legem et Prophetas aliosque qui secuti sunt illos sapientiam demonstratam, in quibus oportet laudare Israhel doctrinae et sapientiae causa; quia non solum ipsos loquentes necesse est peritos, sed etiam extraneos posse et dicentes et scribentes doctissimos fieri. [2] avus meus Iesus postquam se amplius dedit ad diligentiam lectionis Legis et Prophetarum et aliorum librorum qui nobis a parentibus nostris traditi sunt, volui et ipse scribere aliquid horum quae ad doctrinam et sapientiam pertinent, ut desiderantes discere et illorum periti facti magis magisque adtendant animo et confirmentur ad legitimam vitam. [3] hortor itaque venire vos cum benevolentia et adtentiore studio lectionem facere, et veniam habere in illis in quibus videmur sequentes imaginem sapientiae et deficere in verborum conpositione. nam deficiunt verba hebraica quando translata fuerint ad alteram linguam; non solum autem haec, sed et ipsa Lex et Prophetae ceteraque librorum non parvam habent differentiam quando inter se dicuntur. [4] nam in octavo et tricesimo anno temporibus Ptolomei Euergetis regis, postquam perveni in Aegyptum et cum multum temporis ibi fecissem, inveni libros relictos non parvae neque contemnendae doctrinae. [5] itaque bonum et necessarium putavi et ipse aliquam addere diligentiam et laborem interpretandi istum librum; et multa vigilia adtuli doctrinam in spatio temporis, ad illa quae ad finem ducunt librum dare, et illis qui volunt animum intendere et discere quemadmodum oporteat instituere mores qui secundum legem Domini proposuerunt vitam agere>. omnis sapientia a Deo Domino est et cum illo fuit semper et est ante aevum
12Who hath numbered the sand of the sea, and the drops of rain, and the days of the world? Who hath measured the height of heaven, and the breadth of the earth, and the depth of the abyss?harenam maris et pluviae guttas et dies saeculi quis dinumeravit altitudinem caeli et latitudinem terrae et profundum abyssi quis mensus est
13Who hath searched out the wisdom of God that goeth before all things?sapientiam Dei praecedentem omnia quis investigavit
14Wisdom hath been created before all things, and the understanding of prudence from everlasting.prior omnium creata est sapientia et intellectus prudentiae ab aevo
15The word of God on high is the fountain of wisdom, and her ways are everlasting commandments.fons sapientiae verbum Dei in excelsis et ingressus illius mandata aeterna
16To whom hath the root of wisdom been revealed, and who hath known her wise counsels?radix sapientiae cui revelata est et astutias illius quis agnovit
17To whom hath the discipline of wisdom been revealed and made manifest? and who hath understood the multiplicity of her steps?disciplina sapientiae cui revelata est et manifestata et multiplicationem ingressus illius quis intellexit
18There is one most high Creator Almighty, and a powerful king, and greatly to be feared, who sitteth upon his throne, and is the God of dominion.unus est Altissimus creator omnipotens rex potens et metuendus nimis sedens super thronum illius et dominans Deus
19He created her in the Holy Ghost, and saw her, and numbered her, and measured her.ipse creavit illam spiritu sancto et vidit et dinumeravit et mensus est
110And he poured her out upon all his works, and upon all flesh according to his gift, and hath given her to them that love him.et effudit illam super omnia opera sua et super omnem carnem secundum datum suum et praebuit illam diligentibus se
111The fear of the Lord is honour, and glory, and gladness, and a crown of joy.timor Domini gloria et gloriatio et laetitia et corona exultationis
112The fear of the Lord shall delight the heart, and shall give joy, and gladness, and length of days.timor Domini delectabit cor et dabit laetitiam et gaudium in longitudine dierum
113With him that feareth the Lord, it shall go well in the latter end, and in the day of his death he shall be blessed.timenti Dominum bene erit in extremis et in die defunctionis suae benedicetur
114The love of God is honourable wisdom.dilectio Dei honorabilis sapientia
115And they to whom she shall shew herself love her by the sight, and by the knowledge of her great works.quibus autem apparuerit in visu diligunt eam in visione et in agnitione magnalium suorum
116The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and was created with the faithful in the womb, it walketh with chosen women, and is known with the just and faithful.initium sapientiae timor Domini et cum fidelibus in vulva concreatus est et cum electis seminis creditur et cum iustis et fidelibus agnoscitur
117The fear of the Lord is the religiousness of knowledge.timor Domini scientiae religiositas
118Religiousness shall keep and justify the heart, it shall give joy and gladness.religiositas custodiet et iustificabit cor iucunditatem atque gaudium dabit
119It shall go well with him that feareth the Lord, and in the days of his end he shall be blessed.timenti Deum bene erit et in diebus consummationis illius benedicetur
120To fear God is the fulness of wisdom, and fulness is from the fruits thereof.plenitudo sapientiae timere Deum et plenitudo a fructibus illius
121She shall fill all her house with her increase, and the storehouses with her treasures.omnem domum illius implebit a generationibus et receptacula a thesauris illius
122The fear of the Lord is a crown of wisdom, filling up peace and the fruit of salvation:corona sapientiae timor Domini repollens pacem et salutis fructum
123And it hath seen, and numbered her: but both are the gifts of God.et vidit et dinumeravit eam utraque autem sunt dona Dei
124Wisdom shall distribute knowledge, and understanding of prudence: and exalteth the glory of them that hold her.scientiam et intellectum prudentiae sapientia conpartietur et gloriam tenentium se inaltat
125The root of wisdom is to fear the Lord: and the branches thereof are long-lived.radix sapientiae est timere Dominum rami enim illius longevi
126In the treasures of wisdom is understanding, and religiousness of knowledge: but to sinners wisdom is an abomination.in thesauris sapientiae intellectus et scientiae religiositas execratio autem peccatoribus sapientia
127The fear of the Lord driveth out sin:timor Dei expellit peccatum
128For he that is without fear, cannot be justified: for the wrath of his high spirits is his ruin.nam qui sine timore est non poterit iustificari iracundia enim animositatis illius subversio illius est
129A patient man shall bear for a time, and afterwards joy shall be restored to him.usque in tempus sustinebit patiens et postea redditio iucunditatis
130A good understanding will hide his words for a time, and the lips of many shall declare his wisdom.bonus sensus usque in tempus abscondebit verba illius et labia multorum enarrabunt sensum illius
131In the treasures of wisdom is the signification of discipline:[]
132But the worship of God is an abomination to a sinner.[]
133Son, if thou desire wisdom, keep justice, and God will give her to thee.concupiscens sapientiam conserva iustitiam et Deus praebebit illam tibi
134For the fear of the Lord is wisdom and discipline: and that which is agreeable to him,sapientia enim et disciplina timor Domini et quod beneplacitum est illi
135Is faith, and meekness: and he will fill up his treasures.fides et mansuetudo et adimplebit thesauros illius
136Be not incredulous to the fear of the Lord: and come not to him with a double heart.non sis incredibilis timori Domini et ne accesseris ad illum duplici corde
137Be not a hypocrite in the sight of men, and let not thy lips be a stumblingblock to thee.ne fueris hypocrita in conspectu hominum et non scandalizeris labiis tuis
138Watch over them, lest thou fall, and bring dishonour upon thy soul,adtende in illis ne forte cadas et adducas animae tuae inhonorationem
139And God discover thy secrets, and cast thee down in the midst of the congregation.et revelet Deus absconsa tua et in medio synagogae elidat te
140Because thou camest to the Lord wickedly, and thy heart is full of guile and deceit.quoniam accessisti maligne ad Dominum et cor tuum plenum est dolo et fallacia
chapters: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Search

Discuss


Learning Materials
Terms of UsePrivacy Statement